Hak Cipta

Laman web ini dan kandungan adalah hak cipta Jabatan Perhutanan Sabah. Semua hak terpelihara.
Pengedaran semua atau penalinan sebahagian atau semua kandungan dalam apa bentuk pun dilarang melainkan kes berikut:
  • anda dibenarkan mencetak atau menurun-muat ke cakera keras sebahagian kecil untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja
  • anda dibenarkan menyalin kandungan kepada individu pihak ketiga untuk kegunaan peribadi dengan syarat anda mengakui laman web ini sebagai sumber bahan tersebut

Tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada kami, anda tidak dibenarkan mengedar atau menggunakan kandungan laman ini secara komersil. Anda juga tidak dibenarkan menghantar atau menyimpan kandungan laman ini ke laman web lain atau menyimpan dalam bentuk sistem elektronik yang lain.