Kenyataan Sebutharga No. JP/SN/PPA-SFM/D11/03/2019 : Sebutharga Bagi Kerja - Kerja Menumbang Dirian Pokok, Kerja Pembersihan & Gap Planting Di Hutan Simpan Sook Lake, Sook.

Kenyataan Sebutharga No. JP/SN/PPA-SFM/D11/03/2019.

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam mana-mana Kelas, Kepala dan Sub-Kepala, Gred Kategori dan pengkhususan yang berkaitan seperti berikut dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja-kerja berikut :-
 
Tajuk Kerja Syarat Pendaftaran, Gred, Kategori & Pengkhususan Tempat & Tarikh Dokumen Sebutharga Diperolehi
Sebutharga Bagi Kerja - Kerja Menumbang Dirian Pokok, Kerja Pembersihan & Gap Planting Di Hutan Simpan Sook Lake, Sook PUKONSA KELAS F
Kepala : VI
Sub-Kepala : 2, 3, 4 & 5

atau

CIDB dan mempunyai SPKK dalam Gred G1 Kategori CE - Pengkhususan CE21

Bahagian Pengurusan Hutan Lestari (SFM),
Jabatan Perhutanan Sabah, Tingkat 1, Blok D, KM 11, Jalan Utara, Beg Berkunci 68, 90009 Sandakan Sabah.
Tel: 089-242500

Pejabat Perhutanan Daerah Sook, Peti Surat 828, 89008 Keningau.
Tel : 087-365594

Dokumen Meja Tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 04.07.2019 hingga 15.07.2019 pada waktu pejabat dengan bayaran Dokumen Sebanyak RM50.00 senaskah. Bayaran Boleh dibuat melalui Wang Pos atau Resit Tunai yang dikeluarkan oleh Bahagian Belanjawan Dan Kewangan Jabatan Perhutanan Sabah, Sandakan. Bayaran tidak akan dikembalikan.

Dokumen Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, kontraktor atau wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa surat PENDAFTARAN ASAL yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Khidmat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

Ambil perhatian, hanya kontraktor yang berdaftar di Daerah SOOK sahaja yang dibenarkan menyertai tawaran ini.

Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dihantar terus dan dimasukkan ke Peti Tawaran Sebutharga , Bahagian Pembangunan Dan Perkhidmatan Am, Jalan Utara, KM11, 90009 SANDAKAN, SABAH pada atau sebelum jam 10.00 pagi pada 15.07.2019 (ISNIN).

KETUA KONSERVATOR HUTAN